Obsah

Zpět

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Kormorán Číslo jednací: 116747/2022/KUSK

Obsah:

ochylný postup pro usmrcování kormorána velkého (Phalacrocorax carbo sinensis) při prevenci závažných škod na rybářství a za účelem ochrany (jiných) volně žijících živočichů na území Středočeského kraje mimo území Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Kokořínsko–Máchův kraj, Blaník, Křivoklátsko, Český Ráj, Brdy, Český kras a mimo území národních přírodních rezervací (NPR) a národních přírodních památek (NPP) a všech jejich jejich ochranných pásem (dále jen „správní území krajského úřadu“). 

Plné znění : priloha_1088768837_0_kormoran_-_opatreni_obecne_povahy_-_povoleni_finalni_dokument_.pdf (919.61 kB)

Vyvěšeno: 5. 10. 2022

Datum sejmutí: 5. 11. 2022

Zodpovídá: Bc. Josef Kalous

Zpět