Obsah

Zpět

Aukční vyhláška 6517lSBN/2022-SBNM

Podil id. 1/4 pozemku: - parc. č. 537 o výměře 61 m2, druh pozemku - lesní pozemek, způsob ochrany - pozemek určený k plnění funkce lesa 

 

Aukce_0001.pdf (2.6 MB)

Vyvěšeno: 5. 10. 2022

Datum sejmutí: 28. 10. 2022

Zodpovídá: Bc. Josef Kalous

Zpět