Obsah

1) Návrh rozpočtu BENE-BUSu na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu

zde ke stažení

zde ke stažení

2) Aktualizovaný návrh rozpočtu BENE -BUSu na rok 2018

zde ke stažení

2a) O Z N Á M E N Í   O   Z V E Ř E J N Ě N Íschválených dokumentů vyvěšeno 20.12.2018

     Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 - 2022

 RoRozpočet na rok 2019

     Závěrečný účet za rok 2017

     Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2017

3) Návrh rozpočtu obec šetějovice 2018

Výdaje :zde ke stažení

Příjmy: zde ke stažení

Příloha:zde ke stažení

4) Schválený rozpočet BENE-BUSE na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu:

zde ke stažení

zde ke stažení

zde ke stažení

5) Rozpočtový výhled 2018 - 2021

zde ke stažení

6) Schválený rozpočet 2018 , (zveřejněno 25.1.2018)

zde ke stažení

zde ke stažení

7) Plnění rozpočtu 2018 od ledna do listopadu zde ke stažení zveřejněno 12.12.2018

zde ke stažení

zde ke stažení

Rozpočtové opatření :

č. 1:zde ke stažení

č.2: zde ke stažení (zveřejněno 13.6.2018)

č.3:zde ke stažení (zveřejněno 16.10.2018)

č.4 zde ke stažení (vyvěšeno 28.1.2019)

8)Závěrečný účet za rok 2018 schválený ZO dne 2.5.2019 (vyvěšeno 3.5.2019)

(návrh závěrečného účtu za rok 2018  zveřejněno 13.3.2019)

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření: zde ke stažení

Výkazy: zde ke stažení

Návrh ZÚ 2018: zde ke stažení

Inventarizační zpráva: zde ke stažení

Fin: zde ke stažení

9) O Z N Á M E N Í O Z V E Ř E J N Ě N Í schválených dokumentů DSO BENE-BUS vyvěšeno 24.4.2018

zde ke stažení

10) BENE-BUS: zveřejněno 15.3.2019

Návrh Závěrečný účet za rok 2018: zde ke stažení

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření:zde ke stažení