Obsah

1) Návrh rozpočtu BENE-BUSu na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu

zde ke stažení

zde ke stažení

2) Aktualizovaný návrh rozpočtu BENE -BUSu na rok 2018

zde ke stažení

3) Návrh rozpočtu obec šetějovice 2018

Výdaje :zde ke stažení

Příjmy: zde ke stažení

Příloha:zde ke stažení

4) Schválený rozpočet BENE-BUSE na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu:

zde ke stažení

zde ke stažení

zde ke stažení

5) Rozpočtový výhled 2018 - 2021

zde ke stažení

6) Schválený rozpočet 2018

zde ke stažení

zde ke stažení

Rozpočtové opatření :

č. 1:zde ke stažení

č.2: zde ke stažení (zveřejněno 13.6.2018)

č.3:zde ke stažení (zveřejněno 16.10.2018)

O Z N Á M E N Í O Z V E Ř E J N Ě N Í schválených dokumentů DSO BENE-BUS vyvěšeno 24.4.2018

zde ke stažení