Obsah

znakSbor dobrovolných hasičů           

Od roku 1937 působí v Šetějovicích hasičský sbor. Byl zvolen první výbor v čele se starostou Čeňkem Červenkou, č.p,. 6 a byla zakoupena první výzbroj pro deset mužů a tři sta metrů hadic. Na uhrazení dluhu si půjčili peníze u místní kampeličky. Aby si vydělal peníze, začal sbor hrát divadlo a první hasičský ples se konal 6. ledna 1938. Ve stejném roce byla vystavěna hasičská zbrojnice. V zaniklé osadě Žibřidovice byl založen hasičský sbor již v roce 1933, tento zanikl po vysídlení osady v roce 1972. Zásahová jednotka sboru se pravidelně účastní soutěží v požárním sportu. V roce 1999 zakoupil sbor zánovní stříkačku PS 12, která je v roce 2014 repasována, aby odpovídala součastným potřebám. K 19. prosinci 2014 je celkový počet členů 31, starostou je Jaroslav Dědič ml.

Šetějovický sbor je součástí okrsku Dolní Kralovice.

 

plakát

    

vn

n