Navigace

Obsah

Zpět

Výsledek z  jednání vlády ČR dne 12.7.2021  - nová mimořádná opatření MZ ČR.

Výsledek z  jednání vlády ČR dne 12.7.2021  - nová mimořádná opatření MZ ČR.

1.     Usnesení vlády č. 632 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se určuje termín pro podání druhé dávky léčivého přípravku – očkovací látky proti onemocnění COVID-19, příloha č. 1 k usnesení (celé znění nařízení Ministerstva zdravotnictví)                                                                           uv 632-2021.pdf (197.68 kB)   uv 632-2021 - priloha - druha-davka.pdf (181.11 kB)

2.     Usnesení vlády č. 633 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se stanoví povinnost pořadatele hromadné akce s účastí větší než 1000 osob tuto akci ohlásit předem místně příslušné krajské hygienické stanici, příloha č. 1 k usnesení (celé znění nařízení Ministerstva zdravotnictvíuv 633-2021.pdf (198.17 kB)  uv 633-2021 - priloha - ohlaseni-akci.pdf (207.58 kB)

Vláda vyslovila souhlas se dvěma novými mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví.

V prvním se od 15. července zkracuje interval mezi oběma dávkami u vakcíny Comirnaty od firmy Pfizer/BioNTech z dosavadních 38 až 42 dní na 21 až 23 dní od podání první dávky. U zbylých dvou dvoudávkových vakcín se lhůty pro podání druhých dávek nemění.

Druhé opatření nařizuje pořadatelům hromadných akcí s předpokládanou účastí více než 1 000 osob, aby pořádání této akce oznámili příslušné krajské hygienické stanici. V případě akcí konaných do 22. července 2021 včetně tak musí učinit bezodkladně, v případě akcí konaných od 23. července 2021 pak nejpozději 5 dnů přede dnem zahájení akce.

Výsledky jednání zde: https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-jednani-vlady-12--cervence-2021-189665/

Vyvěšeno: 13. 7. 2021

Datum sejmutí: 31. 8. 2021

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět