Navigace

Obsah

Zpět

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OZNÁMENÍ O NÁVRHU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Číslo jednací: 088514/2021/KUSK

Změny stávajícího ochranného pásma vodního zdroje vodárenské nádrže Švihov na Želivce dle ust. § 30 odst. 1 vodního zákona, na základě žádosti podané státním podnikem Povodí Vltavy, Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5, IČO:70889953. K návrhu opatření obecné povahy může dle ust. § 172 odst. 4 správního řádu kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné připomínky do 30 dnů od doručení veřejné vyhlášky, resp. zveřejnění tohoto návrhu opatření obecné povahy, písemným podáním učiněným u Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha. Krajský úřad dále v souladu s ust. § 172 odst. 1 a odst. 5 správního řádu vyzývá vlastník

 

 

Vyhláška.pdf (553.59 kB)

Vyvěšeno: 26. 7. 2021

Datum sejmutí: 28. 8. 2021

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět