Navigace

Obsah

1) Návrh rozpočtu BENE-BUSu na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu

zde ke stažení

zde ke stažení

2) Aktualizovaný návrh rozpočtu BENE -BUSu na rok 2018

zde ke stažení

2a) O Z N Á M E N Í   O   Z V E Ř E J N Ě N Íschválených dokumentů vyvěšeno 20.12.2018

     Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 - 2022

 RoRozpočet na rok 2019

     Závěrečný účet za rok 2017

     Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2017

3) Návrh rozpočtu obec šetějovice 2018

Výdaje :zde ke stažení

Příjmy: zde ke stažení

Příloha:zde ke stažení

4) Schválený rozpočet BENE-BUSE na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu:

zde ke stažení

zde ke stažení

zde ke stažení

5) Rozpočtový výhled 2018 - 2021

zde ke stažení

6) Schválený rozpočet 2018 , (zveřejněno 25.1.2018)

zde ke stažení

zde ke stažení

7) Plnění rozpočtu 2018 od ledna do listopadu zde ke stažení zveřejněno 12.12.2018

zde ke stažení

zde ke stažení

Rozpočtové opatření :

č. 1:zde ke stažení

č.2: zde ke stažení (zveřejněno 13.6.2018)

č.3:zde ke stažení (zveřejněno 16.10.2018)

č.4 zde ke stažení (vyvěšeno 28.1.2019)

8)Závěrečný účet za rok 2018 schválený ZO dne 2.5.2019 (3.5.2019)

(návrh závěrečného účtu za rok 2018  zveřejněno 13.3.2019)

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření: zde ke stažení

Výkazy: zde ke stažení

Návrh ZÚ 2018: zde ke stažení

Inventarizační zpráva: zde ke stažení

Fin: zde ke stažení

9) O Z N Á M E N Í O Z V E Ř E J N Ě N Í schválených dokumentů DSO BENE-BUS vyvěšeno 24.4.2018

zde ke stažení

10) BENE-BUS: zveřejněno 15.3.2019

Návrh Závěrečný účet za rok 2018: zde ke stažení

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření:zde ke stažení