Navigace

Obsah

Historie obce

Obec se nalézá v nadmořské výšce od 440 do 550 metrů. První písemné zprávy o vsi jsou z roku 1333. Tato byla zřejmě součástí Svatavina Újezdu, který byl majetkem Vyšehradské kapituly. Jako majitelka vsi v roce 1568 je uváděna Ludmila Vrbková, která ves prodala v tomto roce Tomáši Bikánskému z Lipan. Tento odkázal svůj majetek v roce 1582 svému šestiletému vnukovi Janovi. V roce 1600 se ves stala majetkem Colegia Societatis Jesu v Kutné Hoře. V dalších letech se ves dostala do panství Martinice. Poplužní dvůr koupil v roce 1700 Jan Donát z Trautsonu. Kolem roku 1801 získali zdejší půdu nájemníci, zdejší rolníci do dědického nájmu a později do vlastnictví.

Z roku 1817 je první zmínka o zdejší škole, kdy zde byla jakási privátní škola majitele velkostatku v Martinicích. Učilo se po staveních, kde bylo trochu místa a to střídavě v Martinicích a Šetějovicích. Nová budova školy se začala stavět na jaře roku 1893 a po dokončení školu navštěvovalo kolem sta žáků. Vzhledem k tomu, že v letech 1950 - 1951 docházelo do školy pouze deset žáků, došlo v roce 1959 k jejímu uzavření.

V roce 1937 byl založen hasičský sbor, v roce 1938 byla postavena hasičská zbrojnice a byl uspořádán první hasičský bál. V roce 1955 byla provedena elektrifikace obce, kdy elektrický proud byl zaveden téměř do všech stavení.

Šetějovice jsou od roku 1990 samostatnou obcí s osadou Dolní Rápotice. Tato osada se nachází kolem 440 metrů nadmořské výšky. Blízko vsi je nejvýše položené místo Na Vrchách(504m), z kterého je pěkný výhled na vrch Šafranici (624 m), Melechov (713 m) a při hezkém počasí i na Blaník a Křemešník.

Na sever od Šetějovic se nachází území po osadě Žibřidovice (415m), jejíž budovy musely ustoupit ochrannému pásmu nádrže Želivka. Na území zaniklé osady se zachovala pouze kaplička s pamětní deskou.