Obsah

Zpět

Veřejná vyhláška FÚ

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona
č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že
ode dne 11.04.2018 do dne 11.05.2018
je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Středočeský kraj
ve dnech pondělí od 08.00 do 17.00 hodin
úterý od 08.00 do 13.30 hodin
středa od 08.00 do 17.00 hodin
čtvrtek od 08.00 do 13.30 hodin
pátek od 08.00 do 13.30 hodin
zpřístupněn k nahlédnutí
hromadný předpisný seznam čj. 1754643/18/2100-11460-200796,
jímž se uvedeným daňovým subjektům přihlášeným k platbě daně
z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje za nemovité věci
nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně
DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2018.
Seznam všech územních pracovišť finančních úřadů je uveden v příloze
pokynu Generálního finančního ředitelství č. GFŘ-D-23, o umístění spisu
nebo jeho příslušné části na finančních úřadech a na územních pracovištích
finančních úřadů, zveřejněném ve Finančním zpravodaji č. 1/2016 a
na internetových stránkách Finanční správy http://www.financnisprava.cz.
L.S. Ing. Zdeněk Bilec
ředitel odboru
ing. Zdeněk Bilec
ředitel odboru

 

Text: zde ke stažení

Vyvěšeno: 10. 4. 2018

Datum sejmutí: 10. 5. 2018

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět