Obsah

Zpět

Finanční úřad pro Středočeský kraj V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Čj.: 2448921/18/2100-11460-200796

Finanční úřad pro Středočeský kraj v Praze
Na Pankráci 1685/17, 19 dne
140 21 PRAHA 4
Čj.: 2448921/18/2100-11460-200796
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona
č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že
ode dne 27.04.2018 do dne 28.05.2018
je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Středočeský kraj
ve dnech pondělí od 08.00 do 17.00 hodin
úterý od 08.00 do 13.30 hodin
středa od 08.00 do 17.00 hodin
čtvrtek od 08.00 do 13.30 hodin
pátek od 08.00 do 13.30 hodin
zpřístupněn k nahlédnutí
hromadný předpisný seznam čj. 2435004/18/2100-11460-200796,
hromadný předpisný seznam čj. 2435005/18/2100-11460-200796,
hromadný předpisný seznam čj. 2435006/18/2100-11460-200796,
jímž se uvedeným daňovým subjektům nepřihlášeným k platbě daně
z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje za nemovité věci
nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně
DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2018.
Seznam všech územních pracovišť finančních úřadů je uveden v příloze
pokynu Generálního finančního ředitelství č. GFŘ-D-23, o umístění spisu
nebo jeho příslušné části na finančních úřadech a na územních pracovištích
finančních úřadů, zveřejněném ve Finančním zpravodaji č. 1/2016 a
na internetových stránkách Finanční správy http://www.financnisprava.cz.
L.S. Ing. Zdeněk Bilec
ředitel odboru
ing. Zdeněk Bilec
ředitel odboru

 

Originál texr:

zde ke stažení

Vyvěšeno: 25. 4. 2018

Datum sejmutí: 29. 5. 2018

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět